Om Lyse

Om Lyse

Vi utvikler morgendagens infrastruktur og unike energi- og  teknologitjenesters.

Lyse er et norsk industrikonsern innen energi og fiberbasert bredbånd. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid.

Konsernet eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland. Framtidsrettede tanker førte for 100 år siden til ervervelse av fallrettigheter, samt bygging av vannkraftverk og linjenett som kom en hel region til gode. Lyse-konsernet har utviklet seg til en betydelig nasjonal aktør innen fornybar energi. Med erfaringen fra bygging og drift av infrastruktur har konsernet etablert seg som den nasjonalt ledende aktøren innen fiberbredbånd. De siste årene har Lyse bygget ut et gassnett i Sør-Rogaland og driver LNG-virksomhet i et nordisk marked.

Lyse bygger, drifter og vedlikeholder fibernettet i Sør-Rogaland, og vi selger Altibox-produkter til privat- og bedriftskunder.
For mer informasjon, se: www.lysekonsern.no

Altibox_lyse_rgb-12