Bedrift - Telefoni

Med Altibox Telefoni er du sikret god kontroll over trafikkutgiftene. Løsningen gir deg unik oversikt over ringeforbruket, direkte innvalg og styrt nummervisning. Og overskuddet dette gir, er reservert din bedrift!

FIBERLØSNINGEN :
Altibox Telefoni Trafikk knytter din bedrifts telefonsentral til det offentlige telenettet gjennom vårt fibernett. Tjenesten understøtter avanserte telefonibehov. På web-portalen vår får du full oversikt over bedriftens ringeforbruk.

MULIGHETER FOR ALLE :
Det spiller ingen rolle om bedriften din har Internett Aksess eller IP-VPN fra Altibox, uansett vil dere kunne utnytte fibertilgangen også for telefonitrafikken. Telefoni Trafikk kan for øvrig kombineres med de øvrige telefontjenestene fra Altibox, noe som gir bedriften din en rekke nye muligheter. 

UNIK OVERSIKT • KONKURRANSEDYKTIGE TELLERSKRITT • STOR FLEKSIBILITET

  • Eksisterende nummer kan beholdes, eller nye kan opprettes. Bedriften kan ha egen-definerte nummerplaner og kortnummer for ringing internt
  • Har bedriften flere lokasjoner, kan enkelte lokasjoner benytte Altibox Analog linje i stedet og likevel ha felles nummerplan på tvers av lokasjonene
  • Tjenesten leveres til telefonsentraler med IP-grensesnitt (sip)

Gode grunner til å velge telefoniløsning fra Altibox!

  • Vår unike webportal gir alltid bedriften oppdatert forbruksoversikt, som igjen gir grunnlag for å fordele kostnadene etter egen organisasjonsstruktur
  • Webportalen kan også benyttes til å vedlikeholde adresser i forbindelse med opprinnelsesmarkering
  • Tjenesten omfatter styrt nummervisning samt opprinnelsesmarkering og ruting av nødanrop.
  • Bedriften kan selv velge antall bylinjer utfra behov